این مطلب ۷۹۲۶ بار خوانده شده

محتوای تربیت و تعالی

این مطلب ۵۱۲۹ بار خوانده شده

پاورپوینت چکیده کتاب تعلیم و تربیت استاد مطهری

این مطلب ۵۸۰۸ بار خوانده شده

پاورپوینت عوامل تربیت از نگاه استاد شهید مرتضی مطهری

این مطلب ۶۴۱۲ بار خوانده شده

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

این مطلب ۶۱۲۴ بار خوانده شده

پاورپوینت سبک زندگی حسینی

این مطلب ۶۲۵۶ بار خوانده شده

پاورپوینت فرمان آتش به اختیار

این مطلب ۵۷۲۷ بار خوانده شده

پاورپوینت جنگ نرم وراهبردهاي عملياتي از ديدگاه قرآن كريم

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۳%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۹%
تمام آرا: ۱۴۸