این مطلب ۲۹۳۹ بار خوانده شده

گاهنامه ترنم شماره ۹

این مطلب ۳۱۸۰ بار خوانده شده

گاهنامه ترنم شماره ۶

این مطلب ۹۰۹۳ بار خوانده شده

پرده نگار مروری برمنظومه فکری امام خامنه ای(مد ظله العالی)

تعریف منظومه فکری

۱- منظومه فکری، چهارچوب کامل و جامع تحلیلی ازمکتب فکری شخص و فرد مورد نظر است که بتواند همه پرسش های مربوط به موضوعات گوناگون را از منظر آن شخص جواب دهد.

 اين ساختار و چهارچوب تحليلي بايد به الگوسازی و راهبردسازی و برنامه عملیاتی ختم شود؛ يعنی معادلات کاربردی از آن بیرون بیاید.

۲- منظومه فکری پژوهشی راهبردی است در راستای تبیین دقیق

الف: نقشه اصول و شاخصهای اهداف فکری شخص و فرد مورد نظر با سه ويژگی جامعيت،وضوح و نظام مندی

این مطلب ۶۳۷۶ بار خوانده شده

پاورپوینت سیاست شیطان

این مطلب ۶۱۷۸ بار خوانده شده

انسان شناسي از منظر قرآن

این مطلب ۷۵۸۷ بار خوانده شده

اقسام خانواده در قرآن

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟