این مطلب ۳۲۱۱ بار خوانده شده

طبق اسلام"تعدد زوجات"به نفع زنان و براي استيفاي حقوق زنان است

مريم بهروزي در مناظره اي ۹۰ دقيقه اي باخبرنگاران گروه تحليل و تفسير خبرايرنا پيرامون لايحه حمايت از خانواده از توطئه جريانات فمينيستي براي مصادره وي و جامعه زينب (س) به نفع اهداف ضد اسلامي شان خبرداد .متن کامل اين مناظره ذيلا" ارائه مي شود:   

 

گروه تحليل وتفسير خبر : به عنوان اولين سوال لطفا بفرماييدکه شما کدام بخش از اين لايحه را مورد انتقاد قرار داده ايد ؟

بهروزي: اولا ، رواج چند همسري در ماده ۲۳ اين لايحه هست که به صرفه و صلاح کشور نيست و خانواده هاي ما چنين قانوني را نمي پذيرند .

دوم اينکه در اسلام اصل بر تک همسري است درحالي که اينجا اصل بر چند همسري است چون مستقيما مي گويد که براي ازدواج بعدي بايد اين مراحل را طي کرد.

دوم اينکه احراز عدالت را خيلي سبک گرفته است . همين که مرد به دادگاه برود و ادعا کند که عادل است ، مگر اين طور مي شود عدالت را اجرا کرد؟ اون هم در دادگاه هاي ما که نوعا قاضي ماذون هستند. قاضي ماذون يعني که ليسانس يا فوق ليسانس حقوق قضايي دارد و ۶ ماه دوره مي بيند و قاضي مي شود.

قاضي ماذون حکم اجرايي مي تواند بدهد ، نه حکم نظري احراز عدالت نظري است و حتما بايد يک قاضي مجتهد نظر بدهد و اين اشکال ديگري است .

(گروه تحليل وتفسير خبر : اگر "احراز" چيزي يک مقوله نظري است پس تفاوت آن با مقوله "شناخت ذهني" در چيست ؟! به طور نمونه احراز حد نصاب سني براي کانديداهاي رياست جمهوري آيا يک عمل يا مقوله نظري است ؟ اگر چنين است – که البته هرگز چنين نيست – پس بايد کامپيوترهايي که نصاب سني کانديداها را مي سنجند مجتهد دانست ! در واقع "احراز" مربوط تشخيص مصداق است و اجتهاد مربوط به تشخيص موضوع . فلذا هيچ ربطي بين احراز و اجتهاد وجود ندارد .) (۱)

 

گروه تحليل و تفسير خبر: مگر ما در قرآن آيه اي دال براين نداريم که به مردها اجازه داده مي شود که چند همسر اختيار کنند؟

بهروزي: اگر، بچه هاي يتيم و زنان بيوه ي زيادي باشند و تعدادشان بيشتر از مردها بود، اين امکان وجود دارد ، اما امروز ما آمار داريم که به ازاي هر ۱۰۰۰زن ، هزار و چهارده مرد وجود دارد. بنابراين بايد تک همسري باشد.

گروه تحليل و تفسير خبر: اما ، در آيات قرآن چنين شرطي براي مردان وجود ندارد؟

بهروزي: چرا، در آيه سوم سوره نساء خداوند مي فرمايد ، اگر مي ترسيد در مورد بچه هاي يتيم به عدالت رفتار نشود، پس اصل بر زنان بي سرپرست است (!) يعني زنهايي که ازدواج برايشان سخت است يعني يا بچه هاي يتيم دارند و يا بيوه هستند.

( گروه تحليل و تفسير خبر:اولا بچه هاي يتيم چه ربطي دارند به زنان بي سرپرست؟ ثانيا گويا خانم بهروزي فراموش کرده اند آيه مورد اشاره پس از آنکه مي فرمايد : "اگر مي ترسيد در مورد بچه هاي يتيم به عدالت رفتار نشود" بلافاصله مي افزايد : "پس با آنچه از زنان که ميتوانيد تا چهار زن ازدواج کنيد" حالا تفسير منحصر به فرد خانم بهروزي را مقايسه کنيد با اصل آيه !!!

بهروزي:اگر شرايطي ايجاب کرد که زن مريض بود، نازا بود، يا خانه را ترک کرده بود يا تمکين نکرد ، آن وقت مرد اجازه دارد که تجديد فراش کند تازه در آن صورت هم بايد از زنان بيوه و بچه دار زن اختيار کند(!)

گروه تحليل و تفسير خبر: آيا شما شرط ازدواج مجدد را اذن همسر اول مي دانيد؟

بهروزي: بله

گروه تحليل و تفسير خبر: يعني همسراول از دادگاه معتبر تر است ؟

بهروزي: بله

گروه تحليل و تفسير خبر: مبناي اجازه همسر اول چيست ؟ شرع يا قانون

بهروزي: آيت ا... طباطبايي مفسر بزرگ قرآن در کتاب الميزان نوشته است که زن مي تواند شرايطي براي همسر خود بگذارد که همسر تا آخر عمر با هيچ زن ديگري ازدواج نکند. بله ، زن اين اختيار را دارد. اين شرط ضمن عقد است . اين بر طبق فقه است .

گروه تحليل و تفسير خبر: اين که شرط ضمن عقد است . مساله ما الآن اين نيست . مساله اين است که آيا اساسا وقتي که قرآن کريم در آيه سوم سوره مبارکه نساء صراحتا اذن به تعدد زوجات داده چرا باز شما عدالت را از اساس منافي چند همسري مي دانيد؟!

بهروزي: قرآن وقتي مي فرمايد عدالت منظور همين است . .هرچند به طور مستقيم ننوشته است . مثلا در قرآن ننوشته است که نماز صبح دو رکعت است ، هيچ کجاي قرآن هم وجود ندارد. شرع اين را نگفته است .

گروه تحليل و تفسير خبر: پس بنا به گفته شما دادگاه قابليت احراز عدالت مرد را ندارد ‌؟

بهروزي: بله دادگاه تنها مي تواند صحت رضايت زن را احراز کند. يعني تشخيص بدهد که زن و فرزندان رضايت دارند(!)

گروه تحليل و تفسير خبر: اجازه همسر اول در کدام قسمت احکام فقهي و شرع به صورت صريح آمده است ؟

بهروزي: در شرع آمده که زن مي تواند براي همسر خود شرط بگذارد . شرطي که خلاف شرع نباشد. شرط خلاف شرع اين است که زني براي همسر خود شرط بگذارد که با من همبستر نشود. اين خلاف شرع است . اما مي تواند شرط بگذارد که مثلا اجازه خروج از کشور داشته باشد.

گروه تحليل و تفسير خبر: شما که باز رفتيد سراغ حق شرط ضمن عقد . مساله ما اصالت اناطه جواز عقد مجدد به اذن همسر اول است نه شرط ضمن عقد در واقع اين که شما مي فرماييد براي مواردي است که زن اين شرط را گذاشته باشد ، اما اين قانون براي اين است که زني چنين شرطي را نگذاشته است .

بهروزي: اين قانون در ازاي اذن دادگاه رضايت زن را برداشته است .

گروه تحليل و تفسير خبر: رضايت زن را برداشته اما منبع بالاتري به جاي آن گذاشته است

بهروزي: نه ، بايد رضايت همسر اول را بگذارد. دادگاه کاري ندارد، براي اينکه اجازه بدهد ، هر مردي مي تواند برود و بگويد که توانا يي مالي دارم و قول مي دهم که عدالت را رعايت کنم و اجازه بگيرد.

گروه تحليل و تفسير خبر: اين حرف شما که وهن و تخطئه عدالت و صلاحيت مراجع ذي صلاح قضايي است ! ضمنا گويا شما فراموش کرده ايد که امروز موارد بسياري در دادگاهها وجود دارد که همسر اول به زور "مجبور" به اجازه ازدواج مجدد شده است درحالي که رضايت قلبي نداشته است .

بهروزي: آنها موارد استثناء هستند.

گروه تحليل و تفسير خبر: اما اين موارد استثناء بسيار زياد است ؟ مرد براي گرفتن اجازه همسر اول راههاي زيادي دارد. اما دادگاه را به راحتي نمي تواند مجاب کرد؟

بهروزي: خوب اين طوري نبايد باشد و درست نيست .

گروه تحليل و تفسير خبر: با گفتن " خوب اين طوري نبايد باشد" که شما نمي توانيد معضل واقعي قانون فعلي را درست کنيد . بايد راهي براي اصلاح آن ارايه کنيد . بنا به گفته شما راضي کردن دادگاهي که قضات آن چند مرد هستند راحت تر از راضي کردن همسر اول است. آيا من درست متوجه شده ام ؟

بهروزي: دادگاهي که مي خواهد اجازه ازدواج بعدي را بدهد بايد متشکل باشد از يک قاضي مجتهد نه ماذون يک دادرس علي البدل و يک قاضي زن ، درحالي که در اين لايحه نوشته قاضي "ترجيحا" زن باشد يعني اگر نبود ، نبود.

گروه تحليل و تفسير خبر: ولي در لايحه آمده ، "حتي الامکان" ، نه ترجيحا . دليل آن هم کمبود شديد قضات زن است.

بهروزي : حتي الامکان و ترجيحا فرقي ندارند (!)

پس با توجه به آنچه فرموديد معلوم مي شود اگر شرايط دادگاه ايده آل باشد ، شما با آن مخالف نيستيد .

بهروزي: بله ، اگر آن سوپاپ اطمينان وجود داشته باشد و يک اطميناني را بدهد که اختيار همسر دوم حساب شده باشد و از روي هوس راني نباشد. هر مردي پول دار بود مي تواند هوسش را اعمال کند. و زن بيشتر بگيرد و هوسراني کند.

گروه تحليل و تفسير خبر: پس عدالت بين همسران را که در لايحه بر آن تصريح شده چگونه توجيه مي کنيد ؟

بهروزي : کسي که هوسران است ، عدالت ندارد.

گروه تحليل و تفسير خبر: خوب اگر شما ازدواج مجدد با دختري که شرايط ازدواج به صورت زن اول دارد رابه رغم رعايت عدالت بين زوجات صرفا وسيله اي براي ارضاي هوسراني مردان بدانيد قاعدتا بايد اصل ازدواج اول را هم در همين راستا ارزيابي کرده و آن را هم هوسراني بخوانيد ؟!

بهروزي : مردي که داراي زني وظيفه شنلس و بي نقص باشد اگر با زني که شرايط همسر اول را دارد ازدواج کند بر اين عمل او چه عنواني غير از هوسراني صدق مي کند ؟

 

گروه تحليل و تفسير خبر:با اين وصف ازدواجهاي مجدد معصومين (سلام الله عليهم) نيز که قطعا در آنها رعايت عدالت به صورت کامل مي شده و حتي صحابه به نام ايشان که از اعوان خاص اهل البيت (عليهم السلام) بوده اند نيز قاعدتا بايد از منظر شما نعوذ با الله مصداق اهانت پيش گفته شما باشد (!) ... ولي به هرحال اين لايحه بر طبق متن صريح قرآن است که مرد مي تواند همسر دوم و حتي چهارم اختيار کند .

بهروزي: در قرآن چنين چيزي ندارد.

گروه تحليل و تفسير خبر: پس شما ظاهرا آيات صريح قرآن کريم را قبول نداريد؟

بهروزي : مبناي قرآن همان است که من نوشته و گفته ام .

گروه تحليل و تفسير خبر: اما اين برداشت شخصي شماست که اتفاقا با اصل آيه در تناقض صد درصدي است !

بهروزي : اين براساس قرآن است و تفسير الميزان است .از صفحه ۳۱۴تا ۳۱۸جلد ۴ تفسيرالميزان وجود دارد. آيه ۳ و ۱۲۷ سوره نساء . البته ما آيه ۱۲۷را نياورديم که گفته شما هرگز نمي توانيد بين زنانتان عدالت برقرار کنيد.

گروه تحليل و تفسير خبر: ولي چنين ادعايي در مورد الميزان صحت ندارد ! چون تفسير علامه طباطبايي از آيه سوم سوره مبارکه نساء به هيچوجه مطابق با ادعاهاي شما نيست . مرحوم علامه در تفسير اين آيه مي فرمايند : " ... اگر ترسيديد در مورد دختران يتيم نتوانيد به عدالت رفتار کنيد و ترسيديد به اموالشان تجاوز کنيد و از ازدواج با آنها به همين جهت دل چرکين بوديد مي توانيد آنان را به حال خود واگذار نموده و با زناني ديگر ازدواج کنيد چه يک نفر يا دو نفر ، سه نفر يا چهار نفر " مرحوم علامه صراحتا اصل را بر تعدد زوجات گذاشته اند . در ثاني شما مدعي هستيد که آيه ۱۲۷ سوره مبارکه نساء مي فرمايد : "شما هرگز نمي توانيد بين زنانتان عدالت برقرار کنيد." خانم بهروزي ! چنين چيزي به هيچوجه در آيه شريفه مورد اشاره وجود ندارد ! درالميزان هم که شما به آن استناد مي کنيد به هيچوجه ادعاي شما را تاييد نمي کند ! آيه ۱۲۷ سوره نساء مربوط به همان زن يتيمي است که عرب جاهليت اموال او را مي گرفت و با او مي خواست ازدواج کند که اين ، به نوعي تکرار همان آيه سوم است و باز تکرار مي کنم که جمله مورد اشاره شما به هيچوجه نه در آيه ونه در تفسير وجود ندارد!

بهروزي : نقل جمله فوق از قرآن کريم مربوط به آيه ۱۲۹ است فکر مي کنم اشتباهي رخ داد. ايه شريفه مي فرمايد : وَ لَن تَستَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَينَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصتُمْ فَلا تَمِيلُوا کلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ - شما هرگز نمى توانيد در بين زنان عدالت را رعايت کنيد، هر چند که در آن باره حرص ‍ به خرج دهيد پس به کلى از او اعراض مکنيد که بلاتکليفش -

گروه تحليل و تفسير خبر: خوب آيا اين دال بر تک همسري است ؟

بهروزي : بله و اصلا خود علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي گويند که : "اصل بر تک همسري است"

گروه تحليل و تفسير خبر: چنين ادعايي در مورد کلام آن بزرگوار به هيچ وجه صحت ندارد و تفسير آيه فوق در کنار آيه ۳سوره مبارکه نسائ دقيقا دلالت بر اصالت تعدد زوجات است . اينجا بسيار مناسب است که عين متن الميزان را با هم بخوانيم تا حقايق اين قضيه روشن شود . علامه طباطبايي در جلد پنجم الميزان ذيل آيه ۱۲۹ مي فرمايند :

"وَ لَن تَستَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَينَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصتُمْ ... (( عدل )) به معناى حد وسط در بين افراط و تفريط است و تشخيص اين حد وسط از امور صعب و بسيار دشوار است و مخصوصا از اين جهت که ارتباط با دلها دارد، چون رعايت دوستى عادلانه در بين زنان و اينکه يک مرد به اندازه مساوى زنان خود را دوست بدارد، امرى ناشدنى است ، چون بطور دائم از حيطه اختيار آدمى بيرون است .

لذا خداى تعالى بيان مى کند که رعايت عدالت به معناى حقيقى آن در بين زنان و اينکه يک مرد حد وسط حقيقى دوستى را در بين زنان خود رعايت کند چيزى است که هيچ انسانى قادر بر آن نيست ، هر قدر هم که در تحقق دادن آن حرص بورزد، پس آنچه در اين باب بر مرد واجب است اين است که يکسره از حد وسط به يکى از دو طرف افراط و تفريط منحرف نشود و تا آنجا که برايش ممکن است رعايت عدالت را بکند و مخصوصا مراقب باشد که به طرف تفريط يعنى کوتاهى در اداى حق همسر خود منحرف نگردد و زن خود را بلاتکليف و مانند زن بى شوهر نگذارد که نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره مند شود و نه نداشته باشد تا بتواند همسرى ديگر اختيار نموده ، و يا پى کار خود برود.

پس ، از عدالت در بين زنان آن مقدارى که بر مردان واجب است اين است که در عمل و سلوک بين آنان مساوات و برابرى را حفظ کند، اگر حق يکى را مى دهد حق ديگرى را نيز بدهد و دوستى و علاقمندى به يکى از آنان وادارش نکند که حقوق ديگران را ضايع بگذارد، اين آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحب از عدالت اين است که به همه آنان احسان و نيکى کند و از معاشرت با هيچ يک از آنان اظهار کراهت و بى ميلى نکند و به هيچ يک بد اخلاقى روا ندارد، همچنانکه سيره و رفتار رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم ) با همسرانش اينطور بود."

ايرنا : حالا خانم بهروزي به اين قسمت توجه ويژه بفرماييد . گويا مرحوم علامه اين تيتر را اصلا براي شما در متن ذيل قرار داده اند!

"دفع توهم اينکه تعدد زوجات در اسلام لغو شده است"

و اين ذيل يعنى جمله : (( فلا تميلوا کل الميل فتذروها کالمعلقة )) ، خود دليل بر اين است که منظور از جمله : (( هرگز نمى توانيد بين زنان عدالت بر قرار کنيد، هر چند که بر اين معنا حرص بورزيد )) اين نيست که قدرت بر عدالت را بطور مطلق نفى کند تا نتيجه اش اين باشد که به انضمام آن با جمله : (( و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده )) ، ازدواج متعدد در اسلام لغو شود، همچنانکه بعضى ازمفسرين اين نتيجه را گرفته (و گفته اند جمله اول مى فرمايد: هر قدر هم که کوشش کنيد و حرص بورزيد نمى توانيد بين چند زن رفتارى عادلانه داشته باشيد و جمله دوم مى فرمايد: اگر نتوانستيد عدالت برقرار کنيد به يک زن اکتفا کنيد، پس نتيجه حاصل از انضمام اين دو آيه اين مى شود که تعدد زوجات در اسلام ممنوع و ملغى است ).

و اين اشتباه بزرگى است ، براى اينکه جمله : (( فلا تميلوا کل الميل ... )) مى فرمايد: چنان نباشد که يکى از زنها بطور کلى مورد اعراض شما واقع گشته ، مثل زنى بشود که اصلا شوهر ندارد و اين خود دليل بر اين است که جمله : (( هرگز نمى توانيد... )) مى خواهد عدالت واقعى و حقيقى را نفى کند و بفرمايد شما نمى توانيد بين چند همسر عدالت واقعى را بر قرار نموده ، (حتى علاقه قلبى خود را بين آنان بطور مساوى تقسيم کنيد) پس آن مقدار عدالتى که تشريع شده ، عدالت تقريبى است ، آن هم در مرحله رفتار نه در مرحله علاقه قلبى و عدالت تقريبى در مرحله رفتار امرى است ممکن (همچنانکه مى بينيم بسيارى از افراد با تقوا و متدين اين عدالت را رعايت مى کنند و رفتارى يکسان با همسران خود دارند، هر چند که در دل يکى را از ديگران بيشتر دوست بدارند).

سنت رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و عملکرد مسلمانان به آن سنت در مرآ ومسمع رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) بود و آن جناب از رفتار مسلمانان با زنان متعدد خود اطلاع داشت و ايرادى به آنان نمى گرفت و همان سنت تا عصر حاضر در بين مسلمين برقرار و متصل مانده و همه اينها دليل بر بطلان آن توهم است ."

ترجمه تفسير الميزان جلد ۵ صفحه : ۱۶۴و۱۶۵

بهروزي : من نمي گويم که ازدواج مجدد مطلقا ممنوع است .من با ازدواج مجدد تحت شرايطي که خدا قرار داده موافقم. شيرين عبادي و گروهش مي گويند که مطلقا ممنوع است . من با تعدد زوجات تحت شرايطي موافقم . اصلا تعدد زوجات به نفع زنان است . درراستاي استيفاي حقوق زنان است چون زناني که شوهر ندارند صاحب همسر و فرزند مي شوند پس به نفع زنان است .امابه گونه اي باشد که اين نفع زنان ضرري به پايه هاي خانواده نزند.

گروه تحليل و تفسير خبر:احسنت ، پس الآن به حول و قوه الهي موضع شما درباره اين قضيه اصلا تغيير کرد.

بهروزي : من به مجلس پيشنهاداتي دادم و گفته ام بند ۲۳ حذف نشود . اما فمينيستها مي گويند به طور کلي لايحه حذف شود ما مي گوييم ماده ۲۳ حذف نشود اما اصلاح بشود تا تحت شرايطي ازدواج مجدد سامان بپذيرد و از وضع نابسامان فعلي خارج شود.

گروه تحليل و تفسير خبر: نظر شما درباره جريان مشکوک ۲۲۰۰ امضا عليه لايحه حمايت از خانواده که توسط ضد انقلابيون و بهاييان و عناصر مورد حمايت CIA و ...تهيه شده چيست؟

بهروزي :خط ما به صورت اصولي از آن جريان جداست . آنها به کل مخالف اساس لايحه اند ولي ما صرفا خواهان اصلاح ماده ۲۳ هستيم والا لايحه حمايت از خانواده لايحه بسيار خوبي است . ما با آن جريان منحرف خيلي فاصله داريم . آنها اساسا چشم ديدن اسلام و انقلاب را ندارند ولي ما را که همه مي شناسند ما که حامي اسلام و انقلاب و ولايتيم . اصلا ما نگفتيم که تعدد زوجات نباشد . ما ما مي گوييم تعدد زوجات قيود شرعي اش در قانون مشخص شود. آنها يک عده سکولار هستند که حقوق زنان را هم سکولاريستي مي بينند ولي ما اساسا خواهان استخراج حقوق زن از متن اسلاميم . فمينيستها خيلي دوست داشتند که ما را هم مثل خودشان فمينيست معرفي کنند ولي اين اشتباه استرا تژيک بزرگ آنها است .

گروه تحليل و تفسير خبر: از بابت اختصاص وقت شريفتان تشکر مي کنيم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(۱) مطالب داخل پرانتز توضيحات ايرناست که پس از گفتگو ضميمه شده است

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۴%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۸%
تمام آرا: ۱۴۶