این مطلب ۴۲۰۶ بار خوانده شده

بهترين ويژگي زنان

از علي(ع) نقل شده است كه فرمود: ما نزد رسول خدا(ص) نشسته بوديم كه حضرت فرمود: به من بگوييد چه چيزي براي زنان بهتر است؟ هيچ كس نتوانست پاسخ دهد، تا اين كه همه متفرق شديم، من به نزد فاطمه(س) آمدم و گفتم كه چگونه حضرت سؤالي را مطرح نمود و

هيچ كس شناخت و آگاهي نداشت تا به آن پاسخ صحيحي دهد. فقالت: ولكني اعرفه، خيرللنساء ان لايرين الرجال ولايراهن الرجال فاطمه فرمود: ولي من جوابش را مي دانم، و آن اين است كه نيكوترين ويژگي و بهترين چيز براي زنان اين است كه نه مردان نامحرم او را ببينند و نه او مردان نامحرم را ببيند. بعد از اين پاسخ من به نزد رسول خدا (ص) بازگشتم و گفتم: اي رسول خدا(ص) از ما پرسيديد چه چيزي براي زنان بهتر است. بهترين چيز براي زنان آن است كه مردان نا محرم او را نبينند و او هم مردان نامحرم را نبيند.قال: من اخبرك فلم تعلمه و انت عندي؟ قلت فاطمه فاعجب ذلك رسول الله(ص) و قال: ان فاطمه بضعه مني. رسول خدا فرمود: چه كسي اين جواب را به شما داده، در حالي كه قبل از اين در نزد من بوديد و پاسخي نداديد. عرض كردم: يا رسول الله(ص) فاطمه(س) چنين گفت. حضرت با شگفتي شادمان شد و فرمود: فاطمه پاره تن من است.(۱)

 

۱- كشف الغمه، ج ۲، ص ۳۲

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۴%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۸%
تمام آرا: ۱۴۶