این مطلب ۳۲۵۲ بار خوانده شده

۱۰حقيقت تلخ در زندگي زناشويي

 بينش هاي مربوط به زندگي زناشويي، به راحتي حكم مي شوند اما خيلي سخت اجرا مي شوند.

افرادي كه به تازگي ازدواج كرده اند براي تقويت و بالا بردن سطح كيفيت زندگي مشترك خود، مي توانند حقايق دشواري كه براي استحكام زندگي گردآوري شده، استفاده كنند. اين حقايق در رده تلاش انسان از «آسان درنظر گرفتن تا دشوار وضع كردن» طبقه بندي شده است:

۱- در هر زندگي زناشويي اي، يك اختلاف نظر وجود خواهد داشت كه هرگز از بين نخواهد رفت و زوجين هيچ گاه برسر آن به توافق نخواهند رسيد كه هرچه زودتر آن را شناسايي كنيد و آن را بپذيريد، بهتر است. همسر خود را تشويق كنيد تا نظير همان كاري كه از آن شكايت مي كند را انجام دهد.

۲- شما فقط مي توانيد خودتان را تغيير دهيد. اين مسئله همان قدر كه ازنظر عقلي و فكري روشن است، ازنظر احساسي هم چالش انگيز مي باشد. مسئله مهم اين است كه وقتي با حقيقت شماره يك دست به گريبان مي شويد، اين حقيقت را هم به خاطر داشته باشيد.

۳- درمورد تلاش هاي خود صبر پيشه كنيد (با اين كه بدون ترديد امري سخت و دشوار است.) اگر خواهان به وقوع پيوستن اين امر هستيد، به آن عمل كنيد و توقع تعريف و تمجيد نداشته باشيد. بله، متأسفانه در اين مورد، به خصوص به فكر كارهاي خانه و خانه داري مي افتيم. به عنوان نگهداري و بهبود آنچه تنها به خاطر خودتان انجام مي دهيد، اين وظايف را دوباره تدوين كنيد. اين كار، كاري مفيد است. زيرا استنباطي از اين جمله مي باشد: «براي آنچه كه انجام مي دهيد، از هيچ كس توقعي نداشته باشيد.» باور كنيد كه شما اين كارها را از هر لحاظ فقط و فقط براي شخص خودتان انجام مي دهيد.

۴- شما خودتان يكديگر را انتخاب كرده ايد. همسر شما تنها عضو خانواده است كه خودتان انتخاب مي كنيد. اين رابطه اي است كه خودتان آن را رهبري مي كنيد، شما با يكديگر طوري به اين رابطه شكل خواهيد داد كه كس ديگري نمي تواند محرم شما باشد. همانند وقتي كه شما عقايد جديد موروثي و يك مرجع خانوادگي را اثبات مي كنيد، اين نيز مي تواند روحبخش باشد. علاوه بر اين شايد نااميدكننده يا ترسناك هم باشد. بدون در دست داشتن نقشه راه و دورنماي «دور از انتخاب آن» آينده به طور مطلق نامعلوم است.

۵- تعاملات و ارتباطات شما و به حساب آوردن همسر، از ملزومات زندگي هستند. صفاتي كه شما را نااميد مي كنند با صفاتي كه شما دوستدار آن هستيد، به طرز صميمانه اي به هم متصلند.

۶- ساختار اجتماعي زندگي مشترك ساختاري دلپذير است، اما آن چيزي نيست كه درمورد زندگي زناشويي وجود دارد. تأييد شدن از طرف اجتماع، هويت به عنوان زن يا شوهر و... مسئله را چند وجهي مي كنند اما پيوند روحي بين شما را سرد مي كند.

۷- جهان بيروني، بيشتر اين خصوصيات را مي بيند (شماره۶) و به همين دليل رابطه شما مستعد بد قضاوت كردن مي شود.

۸- يك رابطه با مشكلات فراواني بهتر مي شود. پس پررنگ كردن آنچه در يك رابطه بد رخ مي دهد، ارزشش را ندارد. اما روابط نامعلوم زيادي را ديده ايم كه پس از چالش هاي فراوان، ناگهان شكاف ايجاد شده را عميق تر مي كنند.

۹- به خاطر رضايت خودتان هم كه شده مسئوليت بپذيريد. شريك زندگي تان را محرم اهداف، آرزوها و البته ناكامي هاي خود بدانيد. اما اين مسئله را با مسئول دانستن او در برابر اين احساسات يا پيامدها، اشتباه نگيريد. به همين ترتيب، به او در شناخت آرزوهايش كمك كنيد.

۱۰- هيچ گاه لحظه اولين برخوردتان را فراموش نكنيد. آن حسي كه آن موقع و در هفته ها و ماه هاي نخست نسبت به يكديگر داشتيد، يادآور استعداد پنهان شما به ارتباط است، مهم نيست چه قدر زمان گذشته است.

نسرين رجبي         

           

 

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۴%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۸%
تمام آرا: ۱۴۶